Opiskelija! Pelaa kirjaston Kahoot, saat haalarimerkin! Tästä peliin

Haku

Kirjaston e-aineistot (e-kirjat, artikkelit, tietokannat) löytyvät HAMK Finnasta. Kirjasto hankkii e-aineistoja sekä kansallisen FinELib-konsortion kautta että suoraan aineistojen tuottajilta. Hankinnan yhteydessä sovimme aineistoon liittyvistä käyttöehdoista. Näiltä sivuilta löydät tietoa e-aineistojen käyttöön ja käyttöoikeuksiin liittyvistä asioista.

E-aineistoja käytetään HAMKin tunnuksilla

Käyttöoikeus kirjaston hankkimiin e-aineistoihin on HAMKin opiskelijoilla ja henkilökunnalla. HAMKin verkkotunnuksella e-aineistoja voi käyttää myös HAMKin verkon ulkopuolelta (ns. etäkäyttö).

Etäkäyttö ei ole mahdollista ePress-sanomalehtipalvelussa, jota voi käyttää ainoastaan paikallisesti HAMKin kampuksilla.

E-aineistojen käyttöoikeus on seuraavilla HAMKin opiskelijaryhmillä:

 • tutkinto-opiskelijat (sekä AMK että YAMK)
 • AOKK:n opiskelijat
 • avoimen amk:n opiskelijat
 • erikoistumiskoulutusten opiskelijat
 • kansainväliset vaihto-opiskelijat
 • ristiinopiskelijat (esim. CampusOnline-opiskelijat).

Jos sinulla ei ole HAMKin verkkotunnusta, voit käyttää e-aineistoja kirjaston tiloissa asiakaskäyttöön varatuilla tietokoneilla. Lisätietoja käyttöoikeuksista saat kirjastosta.

Kaikkiin e-aineistoihin kirjaudutaan HAMK Finnan kautta

Kaikki kirjaston hankkimat e-aineistot löytyvät HAMK Finnasta. HAMK Finnan perushaulla voit etsiä e-kirjoja, e-lehtiä ja tietokantoja. Selaustoiminnoilla voit selata e-lehtien ja tietokantojen tarjontaa.

Käytä aina HAMK Finnassa olevia linkkejä, sillä vain ne ohjaavat sinut oikeaan kirjautumispalveluun. Tietokannan omilta sivuilta löytyvistä kirjautumislinkeistä et voi kirjautua sisään HAMKin tunnuksilla.

Aineiston lataus omalle koneelle

E-aineistojen käyttö onnistuu pelkällä HAMKin verkkotunnuksella. E-kirjojen lataaminen omalle tietokoneelle tai laitteelle saattaa vaatia erillisen rekisteröitymisen kyseiseen palveluun (esim. Ebook Central, Ebsco Ebooks).

Käyttöoikeussopimus määrittelee käyttöoikeudet

E-aineistoja hankittaessa tehdään aineiston tuottajan kanssa käyttöoikeussopimus, jossa määritellään aineistojen käyttöehdot. Kirjaston hankkimat e-aineistot on tarkoitettu opiskelu- opetus- ja tutkimuskäyttöön.

Huom. Kopioston kopiointilupa ei kata kirjaston hankkimia lisensoituja aineistoja.

Mitä yleensä saa tehdä:

 • selata aineistoa ja tehdä tiedonhakuja
 • tulostaa tai tallentaa hakujen tuloksia ja yksittäisiä osia aineistosta omaan käyttöön
 • linkittää e-aineistoa kurssimateriaaliin, kun kyseessä ei ole maksullinen koulutus
 • lähettää yksittäisen artikkelin toiselle opiskelijalle, opettajalle tai tutkijalle

Mitä yleensä ei saa tehdä:

 • käyttää aineistoa tai sen osia kaupallisiin tarkoituksiin
 • systemaattisesti tallentaa, tulostaa tai kopioida aineistoa
 • toimittaa aineistoa tai sen osaa HAMKin ulkopuoliselle käyttäjälle
 • levittää, myydä, muokata tai julkaista aineistoa uudelleen muussa muodossa

Käyttöehtoihin tutustuminen on aina käyttäjän vastuulla. Tutustu siis tietokantakohtaisiin käyttöehtoihin ja kysy tarvittaessa lisätietoa kirjastosta.

E-aineistojen käyttöehdot

Pääosa kirjaston e-aineistoista on hankittu FinELib-konsortion välityksellä. FinELib-aineistojen käyttöoikeuksista löydät tietoa täältä:

FinELib-aineistojen käyttöehdot (aakkosellinen lista)

Suoraan hankittujen e-aineistojen käyttöehdot:

E-aineistojen käyttö opetuksessa

Kun käytät kirjaston hankkimia e-aineistoja opetuksessa, linkitä aineistoihin. Lisensoitujen e-aineistojen käyttöehdot usein kieltävät kopioiden tallentamisen kurssialustalle. Ohjeita linkkien tekoon löydät välilehdeltä Käyttöohjeet. Tietokantakohtaisista käyttöehdoista näet tarkemmin, mitä aineistojen opetuskäytöstä on sanottu. Hyödyllistä tietoa e-aineistojen käytöstä opetuksessa löydät Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla –oppaasta.

Katso Kopiointiluvan lupaehdot korkeakouluille (Kopiosto)

Huom. Kopioston kopiointilupa ei kata kirjaston hankkimia lisensoituja aineistoja.